O avtorju

Avtor o priročniku

Z novo verzijo 2015, je ISO 9001 storil ključni korak, da je sistem vodenja kakovosti (SVK) v resnici uporaben tudi v poslovanju. Ker pa sam standard ne opiše KAKO vpeljati te spremembe, sem to opisal v tem priročniku. V njem boste izvedeli, kaj v resnici pomenijo spremembe v novi verziji, kako uporabiti zahteve in kako uspešno izvesti prehod v nov SVK, usmerjen v izboljšave, tudi v praksi.

Čeprav je ISO 9001 svetovno uveljavljen standard, ni veliko knjig s to tematiko. Če pa že obstajajo, pa so napisane iz vidika dolgoletnih presojevalcev. Ta priročnik je drugačen, ker jo je napisal donedavnega laik iz tega področja in poslovni praktik, ki pomaga podjetjem prenoviti poslovne procese. Je priročnik, ki ni obremenjen s preteklostjo, ampak gleda na ISO 9001 s »čisto novimi očali«. Zato je ta knjiga, poleg skrbnikom kakovosti, v resnici namenjena vrhnjemu vodstvu. Vodstvo bo lahko SVK umestilo tja, kjer mu je že od nekdaj mesto. Postalo bo orodje, ki ga uporabljamo za izboljšave.

Avtorjev pogled na sodobne manedžerske izzive

Vrhnji menedžment se zaveda, da so potrebne hitrejše spremembe v poslovanju. Vendar sta zaradi množice različnih tehnik, metodologij in nejasnih pristopov upravljanje in optimizacija poslovanja pogosto vse prej kot enostavna. Niti sistemi vodenja kakovosti po ISO 9001 ne prinašajo velike dodane vrednosti k strateškemu odločanju in upravljanju organizacije. Menedžment se torej srečuje s tem, da kljub velikim vložkom te aktivnosti prinašajo počasne in neuspešne spremembe ter že v osnovi ne pomagajo pri odločanju. Cesar ostaja nag in bos. No, in slabe volje! Saj mu namreč pogosto še kdo od zunaj narekuje, kakšen mora biti dokumentiran sistem vodenja kakovosti, da bo lahko pridobil certifikat. Tako tudi certifikat ISO 9001 deluje kot cesarjeva nova oblačila. Mislimo, da je lepo videti na steni, v resnici pa je pogosto neuporaben. Dejstvo je: to ni več dovolj. Menedžment potrebuje jasne pristope za hitre izboljšave poslovnih procesov in vzpostavitev integriranega sistema upravljanja poslovanja.

… in zakaj je zdaj to pomembno?

Ker je leta 2015 na trg prišla nova verzija standarda ISO 9001, ki presega vse (predvsem samoustvarjene) omejitve prejšnjih verzij. Z novimi zahtevami in ukinitvijo nekaj starih zahtev se ISO 9001 transformira iz sistema vodenja kakovosti v sistem vodenja poslovanja. S tem pa ni več razloga, da bi se aktivnosti, povezane z vpeljavo standardov ISO v podjetje, vodile ločeno od ostalih aktivnosti, povezanih z optimizacijo poslovnih procesov. Praktično to pomeni, da ISO 9001 lahko postane poslovno orodje in se vrača tja, kamor že od nekdaj sodi, torej k menedžmentu. Ker pa ISO 9001 ne zapoveduje načina uvajanja, temveč samo preverja skladnost s standardom, podjetja potrebujejo jasne odgovore na vprašanje, kako uspešno uvajati spremembe v poslovanje in učinkovito združiti tovrstne aktivnosti v podjetju. Priročnik vas bo vodil do hitrejših, cenejših in boljših uvedb sprememb v poslovanje.

več

O avtorju

Avtor mag. Gorazd Buh je direktor podjetja BIPLUS d.o.o., ki se ukvarja s prenovo poslovnih procesov in poslovnim prestrukturiranjem podjetij. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje iz področij prodaje in trženja, uvedbe CRM ter upravljanja poslovnih procesov (BPM). V preteklosti je aktivno deloval v časopisnem založništvu. Bil je zaposlen na Časniku Finance d.o.o., svetoval je Dnevniku d.d. in Delu d.d… Pri svojem delu uporablja različne pristope: od neodvisnih pregledov poslovnih procesov do aktivnega vključevanja zaposlenih pri iskanju rešitev. Avtor verjame, da procesni pristop vodi do hitrejših implementacij projektov pri strankah in boljše pripravljenosti zaposlenih na spremembe. Kar potrjujejo tudi izvedeni projekti podjetja BIPLUS d.o.o.. Znanja iz področja upravljanja poslovnih procesov, vodstvene izkušnje ter poznavanje orodij so mu omogočile, tudi uspešno sodelovanje pri izdelavi načrtov za poslovno prestrukturiranje v večjih slovenskih podjetjih.

več