Strokovni priročnik: Ko je ISO 9001 več kot certifikat na steni

-napisal mag. Gorazd Buh, MScBA
- kako optimizirati sistem vodenja kakovosti,
- kako optimizirati poslovanje z uporabo procesnega pristopa,
- kako postati družbeno odgovorno podjetje tudi z uporabo ISO 9001:2015  

€30.00

September 2020

Mnenja strokovnjakov

  • Priročnik na praktičen in zgoščen način opozarja na razlike med nekdanjim velikokrat zelo birokratskim certifikatom ISO, ki ga v podjetju v resnici nisi mogel živeti, in današnjim certifikatom. ISO 9001, različica 2015, je sodoben certifikat, ki je bolj osredotočen na podporo procesom v podjetju, učenju iz napak, preprečevanju napak, ne pa toliko seznamu procesov in pravilnikom, kjer bi vas lahko presojevalec ujel.
  • Več svobode pomeni večjo odgovornost. Tako kot meni avtor knjige “Ko je ISO 9001 več kot samo 'certifikat na steni'“, naj sistem vodenja prek digitalizacije preraste v pripomoček vodenja na vseh ravneh v organizaciji. Ključni poudarki so dvig kompetenc vseh zaposlenih, uvajanje novih sodelavk in sodelavcev ter prilagajanje procesov trajnostni rasti organizacije.

  • Avtor je bralcu v zelo prijaznem oziroma poljudnem slogu pisanja povedal, da tudi tisti certifikat, ki ga imajo že leta uokvirjenega na stenah pisarn, lahko ponudi ne le bistveno več od tega, kar imajo sedaj od certifikata, ampak predvsem omogoča, da z nekoliko drugačnim pristopom lahko pomeni ključno dodano vrednost za vsako družbo. Priročnik, ki obravnava na videz "duhamorno temo", je napisan na tako prijeten način, da ga lahko vsakdo prebere zvečer v postelji.
  • Tako kot avtor tudi sam vidim novo verzijo standarda kot evolucijo in jo pozitivno pozdravljam. Predvsem mi je všeč razmišljanje avtorja v smeri debirokratiziranja sistemov in to, da naj bi bil sistem dinamičen. To se mi zdi pomembno zato, ker vidimo, kako hitro se spreminja svet okoli nas. Tako so tudi organizacije prisiljene spreminjati svoje procese, ki jih je treba digitalizirati, in se na podlagi teh po potrebi reorganizirati.

Naroči strokovni priročnik Ko je ISO 9001 več kot certifikat na steni

Cena priročnika je 30 eurov (ddv je vključen)

Vsebino v priročniku podpirajo:

Želim povzetek priročnika v pdf formatu

klikni gump na desni

Razlogi za naročilo 

Edini priročnik o uvedbi ISO 9001 na trgu.

  • Priročnik je napisal poslovni praktik in ne teoretik
  • Imeli boste manj težav pri certificiranju za ISO 9001:2015
  • Pomaga vam prenoviti sistem vodenja kakovosti in odpraviti dvojno delo
  • Pomaga vam prenoviti poslovne procese
  • Naroči Zdaj!